Bestuur

Bestuur 

Het Carmelcollege Gouda is een van de twaalf scholengemeenschappen die worden bestuurd door de Stichting Carmelcollege. De naam Carmel voert terug op de berg Carmel in Palestina. Voor vroege christenen was de berg Carmel en de streek er omheen een veilig toevluchtsoord in gevaarlijke tijden. Al in het jaar 570 was er op de berg een klooster, gewijd aan de profeet Elia. In 1156 werd de orde der Karmelieten gesticht. In deze orde staat de zorg voor de medemens centraal, met name tot uiting komend in de aandacht voor onderwijs en gezondheidszorg. In de missie van de Stichting Carmelcollege komt deze dienstbaarheid terug. Het onderwijs- en vormingsaanbod op confessionele grondslag heeft als doel bij te dragen aan de humanisering van de wereld in een christelijk perspectief. Op basis van de oorspronkelijk katholieke emancipatorische gedachte wil de Carmelstichting haar maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid breed zien en gestalte geven in de vorm van bijzonder onderwijs met ruime aandacht voor zingevingsvraagstukken en waarde gerichtheid. De Carmel streeft ernaar onderwijs en zorg te organiseren op een menselijke maat.

Het Antoniuscollege Gouda, Antoniusmavo XL en ISK Gouda vormen samen het Carmelcollege Gouda.

Carmelcollege Gouda
Groen van Prinsterersingel 49
2805 TD Gouda
T (0182) 51 38 22
info@carmelcollegegouda.nl
www.carmelcollegegouda.nl

Stichting Carmelcollege
Carmelcollege Gouda is één van de twaalf instellingen die ressorteert onder Stichting Carmelcollege. Deze stichting is gevestigd te Hengelo.

Postadres
Stichting Carmelcollege
Postbus 864
7550 AW HENGELO

Bestuursbureau
Drienerparkweg 16, 7552 EB HENGELO
Telefoonnummer: 074 - 245 55 55
E-mailadres: info@carmel.nl

Bankrek. algemeen: NL49RABO0154501840
Bankrek. ouderbijdrage: NL68RABO0300625790
BIC: RABONL2U

College van Bestuur
Het bestuur over Stichting Carmelcollege wordt uitgeoefend door een College van Bestuur, bestaande uit:
Mw. drs. K. van Oort MSM, voorzitter
drs. F.H. Mobach, lid

Overige telefoonnummers

Bureau leerlingzaken Gouda
Postbus 45
2800 AA Gouda
0182-545550

Toezicht Voortgezet Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Loket Onderwijsinspectie
088 6696000

Vertrouwensinspecteur
0900 11 13 111