Het schooljaar

Lesrooster

Voor het rooster gebruiken we het programma Zermelo. Via de mobiele telefoon, of via de schoolwebsite kunnen de leerlingen dus altijd alle roosterwijzigingen zien. Het rooster in Zermelo is het rooster dat gevolgd moet worden. Het rooster in Somtoday is alleen bedoeld voor de administratie. Het is ook belangrijk dat de leerlingen tijdens de schooldag Zermelo in de gaten houden voor acute les- of lokaalwisselingen en andere mededelingen. In de loop van het jaar wordt het rooster regelmatig aangepast. Dat kan te maken hebben met vervanging van leraren, maar bijvoorbeeld ook met halfjaarsvakken. Leerlingen zijn verplicht deze aanpassingen te volgen en kunnen geen rechten ontlenen aan gemaakte afspraken voor werk of hobby’s. Het hele jaar door dienen leerlingen dus ‘beschikbaar’ te zijn van 08.00 uur tot 17.30 uur (conform leerlingenreglement).

Uitleg om in te loggen in Zermelo en om de app te installeren:

Halfjaarsvakken

Lessen die voor één uur per week op het lesrooster staan, worden zoveel mogelijk in blokken aan de leerlingen aangeboden. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld een half jaar lang een blokuur beeldende vorming of een blokuur muziek volgen. Dit betekent ook dat voor zo’n vak na een half jaar het jaarcijfer vast staat. Aan het eind van het schooljaar geldt dan het eerder vastgestelde jaarcijfer.

Roosterwijzigingen

Het bestrijden van lesuitval is speerpunt van ons beleid. We realiseren dit onder andere door projecten en excursies zorgvuldig te plannen en voorspelbare lesuitval zo veel mogelijk op te vangen. Echter, tussenuren zijn – met name in de bovenbouw – niet altijd te vermijden.

Om een aantal redenen kan worden afgeweken van het rooster. Ziekte of scholing van docenten kan zo’n reden zijn. Onderbouwklassen worden dan zo veel mogelijk opgevangen door andere docenten. De leerlingen moeten wel altijd hun werkspullen van het betreffende vak meenemen. Studiewijzers per vak maken de opvang makkelijker, want er kan dan in principe gewoon doorgewerkt worden. Bovenbouwleerlingen dienen werk voor die uren bij zich te hebben. Van hen wordt verwacht dat zij in daartoe aangewezen onderwijs ruimten onder toezicht zelfstandig actief kunnen zijn.

Verkort rooster

In geval van personeelsoverleg, scholing of rapportbesprekingen is er wel les, maar volgens een verkort lesrooster. Een schooldag is dan korter dan normaal.

Rapportage

Er wordt gewerkt met een voortschrijdend jaargemiddelde (dat betekent dat alle in het hele schooljaar behaalde cijfers meetellen). Via het ouderportaal (Somtoday) op hebben ouders elk moment inzage in de cijfers van hun kind. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen naast cijfers ook feedback via leerlingbespreking.nl. De feedback is zichtbaar voor de leerlingen en naar aanleiding van deze feedback volgt een driehoeksgesprek met mentor, ouders en de leerling. De bevorderingsrichtlijnen kunt u ook in de Schoolwiki terugvinden.

De Antonius app

Het Antoniuscollege gebruikt de Antonius app gebruiken voor de communicatie met ouders/verzorgers en leerlingen. Daarmee hebben we we één centraal communicatiekanaal voor ouders en leerlingen in de vorm van een mobiele app (iOS/Android), die kanalen als mail, Whatsapp, (nieuws)brieven en papieren/PDF formulieren vervangt. In de app:

  • bekijkt u al het nieuws van de school;
  • meldt u uw zoon/dochter beter;
  • ontvangt u acties, zoals formulieren en afspraakplanners die u in de app kunt invullen;
  • kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de school en de mentor en krijgt u met notificaties mededelingen binnen voor de klas of de jaarlaag van uw kind(eren);
  • geeft u aan binnen welke tijdstippen u deze notificaties wel/niet wil ontvangen.

Veelgestelde vragen over de Antonius app door ouders

Op welke apparaten kan ik de app installeren?

U kunt de app installeren op uw smartphone (iPhone of Android-smartphone) of tablet (iPad of Android-tablet). Als u de app (nog) niet hebt geïnstalleerd, krijgt u de berichten en acties die door de school en tutor naar u worden verstuurd gewoon per e-mail. De acties zijn ook via e-mail in te vullen en komen bij de school/tutor aan in de app. U krijgt dan echter niet de nieuwsberichten van de school te zien.

Kan ik de app op meerdere apparaten gebruiken?

Zeker! Als u de app ook op een ander apparaat wilt installeren, bijv. op uw tablet of smartphone van uw partner, dan kunt u gewoon inloggen met hetzelfde e-mailadres. Alle notificaties komen op beide apparaten aan en de berichten en acties worden automatisch gesynchroniseerd.

Hoe open ik een PDF-bestand?

Als u een PDF-bestand niet kunt openen via de app zelf, kunt u de link ingedrukt houden om het linkadres te kopiëren. Als u dit linkadres vervolgens plakt in een internetbrowser (bijv. Chrome of Firefox) kunt u het PDF-bestand zien.

Hoe kan ik inloggen?

We koppelen uw account aan uw e-mailadres uit de schooladministratie. Als u inlogt op de app, bevestigt u dat u toegang hebt tot dat e-mailadres: u vult het adres in en ontvangt direct een mail met een link waarop u moet klikken. Zo heeft u één wachtwoord minder! Heeft u de e-mail om in te loggen niet gekregen? Kijk voor de zekerheid in uw Ongewenst/Spam map.

Ik kan via mijn smartphone/tablet niet bij mijn e-mail. Wat nu?

Geen zorgen, u kunt de e-mail ook op een ander device openen. Zolang u de app op uw smartphone/tablet open houdt, wordt u gewoon ingelogd als u op de link in de e-mail klikt. Vanaf welk device dan ook. Elke keer dat u probeert in te loggen, wordt er een nieuwe e-mail gestuurd.

Hoe kan ik uitloggen?

Onder het tabblad 'Instellingen' in de app, ziet u rechtsboven een slotje. Als u daarop tikt wordt u uitgelogd.

Hoe contacteer ik de school?

Via de Antonius app: Ga naar het 'Berichten' tabblad, en klik op het icoon rechtsboven. U kunt vervolgens kiezen of u de tutor van uw kind of de schooladministratie een bericht wilt sturen.

Met wie kan ik contact opnemen via de app?

Via de app heeft u contact met de tutor(en) van uw kind(eren) en kunt u vragen stellen aan de centrale contactpersoon van de school over praktische zaken. Om een gesprek te starten via de app, gaat u naar het derde tabblad (Inbox). Hier vindt u rechtsboven een icoontje waarmee u een nieuw gesprek start.

Hoe archiveer ik een bericht?

U archiveert een bericht door naar links te swipen in de inbox of door in het bericht op het 'archiveer'-icoontje rechtsboven te tikken. Als een medewerker van de school een gesprek archiveert, kunt u daar later niet meer op reageren. Wilt u alsnog een bericht sturen, dan kunt u een nieuw gesprek beginnen.

Hoe kan ik mijn antwoord op een actie wijzigen?

Als u een formulier of afsprakenplanner hebt ingevuld, kunt u deze zelf niet meer wijzigen. Wel kan je de verzender een bericht sturen om te vragen uw reactie aan te passen. Dat kan snel door in de actie op het '...' icoontje rechtsboven te tikken en de optie 'Verzender contacteren' te kiezen.

Ik ontvang een notificatie, maar zie het bericht niet terug in de app?

Soms kan het zo zijn dat u wel een notificatie ontvangt van een bericht, maar dat u deze niet kan openen of niet terug ziet in de app. Je kunt dan het beste de app even helemaal afsluiten en opnieuw openen. Ga naar Berichten, trek het scherm naar onder om de berichten te verversen en wacht even. Ziet u het bericht nog steeds niet? Log dan uit via het slot-icoontje in het laatste tabje en log opnieuw in. Daarna zal de app al uw berichten weer synchroniseren, dit kan eventjes duren.

Hoe werkt het "snoozen" van notificaties?

Via Notificaties (onder Instellingen) kunt u aangeven op welke dagen en/of tijden u geen notificaties wil ontvangen. Heeft u ingevuld dat u de hele dag geen notificaties wil ontvangen? Deze komen dan de volgende ochtend pas aan.

Waarom ontvang ik e-mails van bepaalde berichten en acties?

U krijgt automatisch een reminder als u de app al een tijdje niet hebt gebruikt of een bericht niet hebt gezien. Zo zorgen we ervoor dat u als ouder/verzorger niks mist. Ook als de school ervoor kiest een 'Belangrijk bericht' uit te sturen, ontvangt u deze met pushnotificatie in de app én per e-mail.

De e-mails van de Antonius app komen in mijn spambox, wat nu?

Hoe vervelend het ook is, het komt wel eens voor dat de e-mails van de Antonius app in de Ongewenst/Spam map terecht komen. Dit komt omdat er vanuit de Antonius app veel automatische e-mails worden verstuurd. Als u deze e-mails markeert als 'geen spam', voorkomt u dat dit in de toekomst nog eens gebeurt.

Ik ontvang geen notificaties, wat nu?

Dit kan aan een aantal zaken liggen. Onder 'Notificaties' in de app kunt u uw notificaties testen. Helpt dat niet, check dan eerst de instellingen van je telefoon of tablet.

Op iPhone/iPad: ga naar de Instellingen app, tik op Berichtgeving, tik op Antonius app, en zorg dat 'Sta berichtgeving' toe ingeschakeld is, en dat meldingen weergegeven worden in het Berichtencentrum.

Op Android: ga naar het onderdeel Meldingen in de Instellingen app, zoek Antonius app, en zorg dat zowel 'Meldingen weergeven' als 'Berichten' ingeschakeld zijn.

Ik zie dat ik het secundaire contact voor de school ben, wat betekent dit?

Soms staan er twee ouders/verzorgers in de schooladministratie voor één leerling. De ouder/verzorger die in de schooladministratie staat geregistreerd als het eerste contact, is in de app het primaire contact voor de school en tutor. Dat betekent dat diegene altijd de berichten van de school en coach ontvangt.

Het tweede contact in de schooladministratie, wordt in de app automatisch het secundaire contact. De school en mentoren sturen berichten meestal uit naar beide contacten, maar het kan voorkomen dat de school of tutor contact zoekt met één ouder/verzorger. In de app is dat automatisch het primaire contact, tenzij de school of tutor dat anders aangeeft. 

Acties komen altijd aan bij beide contacten en kunnen maar één keer per leerling worden ingevuld, door een van beide contacten. Beide contacten kunnen ook terugzien wat er is ingevuld. Als u wilt aanpassen wie van de ouders/verzorgers het primaire contact is, moet dit in schooladministratie worden geregistreerd.

Hoe gaat de app om met mijn privacy?

We onderschrijven het privacy convenant dat o.a. door de VO-raad, PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is opgesteld. Dat betekent dat de Antonius app onder andere de daarin gestelde veiligheidsmaatregelen implementeert in overleg met de school. Derde partijen krijgen nooit toegang tot de persoonsgegevens en data die de school ons verstrekt, behalve als de school ons dit nadrukkelijk verzoekt.

Veelgestelde vragen over de Antonius app door leerlingen

Wat is de Antonius app?

De Antonius app is een schoolbreed communicatiemiddel. Via deze app blijf je up-to-date van al het nieuws in en rondom school, kan je je vragen kwijt en ontvang je belangrijke berichten en formulieren van o.a. tutoren en de administratie.

Op welke apparaten kan ik de app installeren?

Je kan de app installeren op je smartphone (iPhone of Android-smartphone) of tablet (iPad of Android-tablet). Als je de app (nog) niet hebt geïnstalleerd, krijg je de berichten en formulieren die door de school en mentor naar je worden verstuurd gewoon in je schoolmail. Je krijgt dan echter niet de nieuwsberichten van de school te zien.

Kan ik de app op meerdere apparaten gebruiken?

Zeker! Als je de app ook op een ander apparaat wilt installeren, bijv. op je tablet, dan kan je gewoon inloggen met hetzelfde e-mailadres. Alle notificaties komen op beide apparaten aan en de berichten en formulieren worden automatisch gesynchroniseerd.

Wat kunnen mijn ouders met de Antonius app?

Je ouder(s) wordt/worden door de school uitgenodigd om de app te installeren. Zij kunnen ook het nieuws volgen, communiceren met de tutor en school en daarnaast formulieren invullen en oudergesprekken inplannen.

Hoe open ik een PDF-bestand?

Als je een PDF-bestand niet kunt openen via de app zelf, kan je de link ingedrukt houden om het linkadres te kopiëren. Als je dit linkadres vervolgens plakt in een internetbrowser (bijv. Chrome of Firefox) kun je het PDF-bestand zien.

Hoe kan ik inloggen?

We koppelen je account aan je school-emailadres. Als je inlogt op de app, bevestig je dat je toegang hebt tot dat e-mailadres: je vult het adres in en ontvangt direct een mail met een link waarop je moet klikken. Zo heb je één wachtwoord minder!

Heb je de e-mail om in te loggen niet gekregen? Kijk voor de zekerheid in je Ongewenst/Spam map.

Mijn e-mailadres wordt niet herkend. Wat nu?

Je wordt voor de app uitgenodigd op je school-emailadres dat bekend is bij de schooladministratie. De uitnodiging voor de app ontvang je per e-mail. Heb je deze uitnodiging nog niet gehad? Dan kan je ook nog niet op de app inloggen. Vraag dan na bij de schooladministratie wanneer je deze uitnodiging ontvangt.

Heb je de uitnodiging wel gehad, maar kan je nog steeds niet inloggen? Kijk voor de zekerheid of het e-mailadres goed is gespeld.

Ik kan via mijn smartphone/tablet niet bij mijn e-mail. Wat nu?

Geen zorgen, je kan de e-mail ook op een ander device openen. Zolang je de app op je smartphone/tablet open houdt, word je gewoon ingelogd als je op de link in de e-mail klikt. Vanaf welk device dan ook. Elke keer dat je probeert in te loggen, wordt er een nieuwe e-mail gestuurd.

Hoe kan ik uitloggen?

Onder het tabblad 'Instellingen' in de app, zie je rechtsboven een slotje. Als je daarop tikt word je uitgelogd.

Hoe contacteer ik de school?

Via de app: Ga naar het 'Berichten' tabblad, en klik op het icoon rechtsboven. Je kunt vervolgens kiezen of je de tutor of de schooladministratie een bericht wil sturen.

Met wie kan ik contact opnemen via de app?

Via de app heb je contact met je tutor en kan je vragen stellen aan de centrale contactpersoon van de school over praktische zaken. De tutor kan eventueel ook een groepsgesprek aanmaken met je klas. Eventueel zijn er ook andere contactpersonen beschikbaar (bijv. een leerjaarcoördinator of decaan), als de school deze aan je heeft toegewezen. Contact met vakdocenten gaat via Teams of mail.

Om een gesprek te starten via de app, ga je naar het derde tabblad (Inbox). Hier vind je rechtsboven een icoontje waarmee je een nieuw gesprek start.

Waarom kan ik geen gesprekken met andere leerlingen starten?

De app is bedoeld om het contact tussen de school, tutor en ouders/leerlingen te versimpelen.

Hoe archiveer ik een bericht?

Je archiveert een bericht door naar links te swipen in de inbox of door in het bericht op het 'archiveer'-icoontje rechtsboven te tikken.

Als een medewerker van de school een gesprek archiveert, kan je daar later niet meer op reageren. Wil je alsnog een bericht sturen, dan moet je een nieuw gesprek beginnen.

Hoe kan ik mijn antwoord op een formulier wijzigen?

Als je een formulier of afsprakenplanner hebt ingevuld, kan je deze zelf niet meer wijzigen. Wel kan je de verzender een bericht sturen om te vragen je reactie aan te passen. Dat kan snel door in het formulier op het '...' icoontje rechtsboven te tikken en de optie 'Verzender contacteren' te kiezen.

Ik ontvang een notificatie, maar zie het bericht niet terug in de app?

Soms kan het zo zijn dat je wel een notificatie ontvangt van een bericht, maar dat je deze niet kan openen of niet terug ziet in de app. Wat nu?

Je kan dan het beste de app even helemaal afsluiten en opnieuw openen. Ga naar Berichten, trek het scherm naar onder om de berichten te verversen en wacht even. Zie je het bericht nog steeds niet? Log dan uit via het slot-icoontje in het laatste tabje en log opnieuw in. Daarna zal de app al je berichten weer synchroniseren, dit kan eventjes duren.

Hoe werkt het "snoozen" van notificaties?

Via Notificaties (onder Instellingen) kan je aangeven op welke dagen en/of tijden je geen notificaties wil ontvangen. Heb je ingevuld dat je de hele dag geen notificaties wil ontvangen? Deze komen dan de volgende ochtend pas aan.

Waarom ontvang ik e-mails van bepaalde berichten en formulieren?

Je krijgt automatisch een reminder als je de app al een tijdje niet hebt gebruikt of een bericht niet hebt gezien. Zo zorgen we ervoor dat je als leerling niks mist. Ook als de school ervoor kiest een 'Belangrijk bericht' uit te sturen, ontvang je deze met pushnotificatie in de app én per e-mail.

De e-mails van de Antonius app komen in mijn spambox, wat nu?

Hoe vervelend het ook is, het komt wel eens voor dat de e-mails van de Antonius app in de Ongewenst/Spam map terecht komen. Dit komt omdat er vanuit de Antonius app automatische e-mails worden verstuurd. Als je deze e-mails markeert als 'geen spam', voorkom je dat dit in de toekomst nog eens gebeurt.

Ik ontvang geen notificaties, wat nu?

Dit kan aan een aantal zaken liggen. Onder 'Notificaties' in de app kun je je notificaties testen. Helpt dat niet, check dan eerst de instellingen van je telefoon of tablet.

Op iPhone/iPad: ga naar de Instellingen app, tik op Berichtgeving, tik op Antonius app, en zorg dat 'Sta berichtgeving' toe ingeschakeld is, en dat meldingen weergegeven worden in het Berichtencentrum.

Op Android: ga naar het onderdeel Meldingen in de Instellingen app, zoek Hoy, en zorg dat zowel 'Meldingen weergeven' als 'Berichten' ingeschakeld zijn.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

We onderschrijven het privacy convenant dat o.a. door de VO-raad, PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is opgesteld. Dat betekent dat wij onder andere de daarin gestelde veiligheidsmaatregelen implementeren. Derde partijen krijgen nooit toegang tot deze gegevens.

Lestijden en vakantierooster 

50 minuten roosterAlle leerjaren
1e uur08:20 – 09:10
2e uur09:10 – 10:00
Pauze10.00 – 10.15
3e uur10:15 – 11:05
4e uur11:05 – 11:55
Pauze11:55 – 12:25
5e uur12:25 – 13:15
6e uur13:15 – 14:05
7e uur14:05 – 14:55
Pauze14:55 – 15:10
8e uur15:10 – 16:00
9e uur16:00 – 16:50
40 minuten roosterAlle leerjaren
1e uur08:20 – 09:00
2e uur09:00 – 09.40
3e uur09.40 – 10.20
Pauze10.20 – 10.35
4e uur10.35 – 11:15
5e uur11.15 – 11.55

6e uur

11.55 – 12.35

Pauze

12.35 – 13.05
7e uur13.05 – 13.45
8e uur13.45 – 14.25

Vakantierooster voor schooljaar 2022 – 2023

Zomervakantie8 juli t/m 20 augustus 2023

Vakantierooster voor schooljaar 2023 – 2024

Herfstvakantie14 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie23 december t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie17 februari t/m 25 februari 2024
2e paasdag1 april 2024
Meivakantie20 april t/m 5 mei 2024
Hemelvaart en studiedag9 en 10 mei 2024
Tweede pinksterdag20 mei 2024
Zomervakantie13 juli t/m 25 augustus 2024

Lessentabellen

De lessentabellen betreffen de standaardlessentabellen. Jaarlijks wordt bekeken of deze passend zijn voor de groepsgrootte. Het betreft dan maatwerk. Leerlingen met een maatwerktraject wijken per definitie af van de standaardlessentabellen.

Lessentabel brugklassen

VakHavohavo/vwo-ttoAth/HavoAth/gymVWo-tto
Aardrijkskunde/Geography22222
Bilingual attitude22
Biologie/Biology22222
Engels/English44444
Frans33333
Geschiedenis/History22222
Levensbeschouwing/Philosophy of religion11111
Lichamelijke opvoeding/Physical education22222

Top Talent Tijd (TTT) voorheen MMM

44444
Nederlands44444
Onderzoek en Ontwerpen222
Wetenschap/Science11
Wiskunde44444
Mentoruur22222
Totaal3233323233

Lessentabel onderbouw havo klas 2 en 3

vak2 havo tto2 havo Techn.2 have breed3 havo tto3 havo techn.3 havo-breed

Aardrijkskunde/Geography

222111
Beeldende vorming/Art1111
Biologie/Biology2221
Brede Maatschappelijke Oriëntatie22
Duits333333
Economie222
Engels/English333333
Frans222222
Geschiedenis/History222222
Kunst Muziek/Beeldende vorming2

2

Global Citizenship21
Levensbeschouwing/Philosophy of religion111111
Lichamelijke opvoeding/Physical education222222
Muziek111
Natuurkunde/Physics222
Nederlands433333
Onderzoek en Ontwerpen44
Scheikunde/Chemistry222
Wetenschap/Science222
Wiskunde333333
Mentoruur222111
Totaal323331303331

Lessentabel onderbouw vwo klas 2 en 3

vak2 vwo tto2 vwo Techn.2 vwo breed

3 vwo tto3 vwo techn.3 vwo breed

Aardrijkskunde/Geography

222

111

Beeldende vorming/Art111

1
Biologie/Biology222

1
Brede Maatschappelijke Oriëntatie (BMO)*2

2

Duits333

333

Economie222

Engels/English333

333

Frans222

222

Geschiedenis/History222

222

Kunst Muziek/Beeldende vorming

11

Global Citizenship21

Levensbeschouwing/Philosophy of religion

1

11

1

11

Lichamelijke opvoeding/Physical education

2

22

2

22Muziek111
Natuurkunde / Physics


222

Nederlands

4

3

3

333

Onderzoek & Ontwerpen

4

4

Scheikunde222

Wetenschap/Science2

2

2

Wiskunde333333

Mentoruur222

111Totaal323331


303331

Lessentabel bovenbouw havo

Lessentabellen
Lessentabel bovenbouw havo 23-24

Lessentabel bovenbouw vwo

Lessentabellen
Lessentabel bovenbouw vwo 23-24

Onderwijstijd

Middelbare scholen hebben meer ruimte om zelf, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. De nieuwe norm is niet meer per leerjaar, maar geldt voor de hele opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:

  • 4700 uur voor de havo;
  • 5700 uur voor het vwo.

Van onderwijstijd is sprake als:

  • Het gaat om begeleid onderwijs (niet noodzakelijkerwijs begeleid door een docent);
  • Het deel uitmaakt van het voor alle leerlingen verplichte onderwijsprogramma;
  • Het wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van onderwijsmedewerkers.

Studiedagen

De studiedagen vindt u in de jaarkalender  in de Antonius app.

Open Leercentrum (OLC)

Algemene informatie
Voor iedere leerling wordt werken in het Open Leercentrum een vast onderdeel van het schoolleven. Om zelfwerkzaamheid praktisch mogelijk te maken, heeft het Antoniuscollege een Open Leercentrum. Alle leerlingen kunnen hiervan gebruik maken.

Het Open Leercentrum heeft werkplekken beschikbaar waar je tijdens schooltijden kunt studeren. Een gedeelte van het Open Leercentrum is gereserveerd voor leerlingen die rustig willen studeren, er zijn ook duo-werkplekken en groepswerkplekken.

Keuze Werktijd
De bovenbouwklassen hebben in het rooster Keuze Werktijd-uren: KWT-uren. Tijdens deze KWT-uren kiezen de leerlingen aan welke vakken zij werken in het Open Leercentrum. Dit gebeurt in sommige gevallen in overleg met hun mentor. In deze gevallen krijgen de leerlingen (individuele) opdrachten en/of oefenstof van de (vak)docenten.

Leerlingen uit de bovenbouw schrijven zich per week op 2 KWT-uren in, waarin zij in het OLC aan het werk gaan. Hier zijn elk uur docenten bij aanwezig, zodat de leerlingen zich ook bij een docent kunnen inschrijven voor extra uitleg/hulp.