Schoolorganisatie

Lessenverdeling

Bij de lessenverdeling houden we rekening met het aantal lessen dat nodig is om met succes het lesprogramma te doorlopen en examen te doen. Een goed lesrooster is belangrijk voor leerlingen en docenten. We proberen voor zoveel mogelijk stabiliteit te zorgen door:

  • De lessen over de week te spreiden
  • Tussenuren waar mogelijk te vermijden, in de bovenbouw zijn tussenuren echter onvermijdelijk.
  • Lange lesdagen te voorkomen
Document Bevorderings- en Instroomrichtlijnen

Bevorderen en zittenblijven

De bevorderingsrichtlijnen worden elk jaar geëvalueerd en mogelijk aangepast.

Buitenrooster activiteiten

Het Antoniuscollege Gouda organiseert veel bijzondere activiteiten, van Olympiades tot feesten, van profielwerkstukpresentaties tot excursies en buitenlandse reizen. Deze bevorderen de sfeer tussen leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Ook buitenschoolse activiteiten maken onderdeel uit van ons onderwijsprogramma en daarom verwachten wij dat elke leerling hieraan deelneemt. Het gaat te ver om hier elke activiteit te noemen; vandaar slechts een beknopt overzicht. 

Brugklaskamp

Alle brugklassen gaan drie dagen op brugklaskamp, samen met de mentoren en hun leerlingtutoren uit de bovenbouw. Er is een programma vol educatieve, sociale en ontspannende activiteiten.

Excursies

Excursies zijn activiteiten die zijn opgenomen in het curriculum van de schoolvakken. In alle jaarlagen zijn er excursies.

Feestavonden

Onze feesten variëren van klassenavonden tot theaterfeesten en van muziekavonden tot het gala voor de examenleerlingen. De feestavonden op onze locaties zijn alleen bedoeld voor de eigen leerlingen. Onze schoolfeesten zijn alcoholvrij.

Muziekavonden

Begeleid door een live-band presenteren leerlingen en docenten zich op dit grootste open podium in de regio. Zij brengen een groot aantal zeer verschillende acts. De kwaliteit van muziek, licht en geluid wordt jaarlijks geprezen in de lokale pers.

Sportdagen

De sectie Sport en Bewegen organiseert elk jaar voor alle klassenlagen verschillende sportdagen en activiteiten. Voor de brugklas is er een zwemsportdag met allerlei waterspellen, begeleid door de tutoren en andere docenten. Verder zijn er sportdagen met softbal, voetbal en volleybal.

Internationalisering en tto

Elk jaar besteden wij met de dag van Europa aandacht aan de Europese identiteit. De bovenbouw heeft een uitgebreid uitwisselingsprogramma. Leerlingen gaan daarbij onder begeleiding naar het buitenland, bezoeken een stad, slapen bij gastgezinnen en volgen er lessen op school. In de loop van het jaar organiseren we verschillende reizen. Het vak klassieke culturele vorming kent de ‘Romereis’ en andere excursies.

Dankzij tweetalig onderwijs zijn de activiteiten die samenhangen met internationalisering flink in aantal toegenomen, met bijvoorbeeld bezoeken aan Canterbury, Hastings, Londen, Italië, Spanje en Denemarken. Het Antoniuscollege Gouda streeft ernaar om van de leerlingen wereldburgers te maken.

Burgerschap en maatschappelijke stage

Vanuit de visie van de school vinden wij het belangrijk dat iedereen een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij en hiervoor verantwoordelijkheden neemt. Hoewel de maatschappelijke stage niet meer verplicht is, organiseren we elk jaar projecten en activiteiten waarbij de kinderen zich vrijwillig inzetten voor een maatschappelijk doel. Op onze school zijn we samen verantwoordelijk voor het schoonhouden van de school.