Onderwijs

Leerlingen met een mavo-havo, mavo, of een dubbeladvies kader-mavo kunnen terecht op Antoniusmavo XL. Wij bieden de leerlingen twee jaar de tijd om te onderzoeken of de mbo- of de havo-route het beste bij hen past. De mbo-route biedt de leerling een uitstekende aansluiting op het mbo, het 6-jarige havo-traject geeft de leerling de mogelijkheid in een ander tempo de havo opleiding af te ronden. 

Wij bieden deze routes aan binnen de context van het flexrooster. Het flexrooster biedt de leerlingen de mogelijkheid, onder begeleiding en zich ontwikkelend in de loop van de tijd, keuzes te maken uit het flextijd-aanbod dat op de mavo aangeboden wordt. Zo leren kinderen hoe ze zelf de regisseur van hun leerproces kunnen worden. 

Het is onze taak leerlingen klaar te maken voor het echte leven in een steeds veranderende maatschappij. Door de focus te leggen op belangrijke hedendaagse vaardigheden:

 • Zorg te dragen voor een veilige, respectvolle en prettige leeromgeving.
 • Kinderen tot ontwikkeling te brengen, zelfvertrouwen mee te geven.
 • Universele waarden aan te leren, waardoor levensgeluk niet alleen wordt bepaald door economisch succes.
 • Onze leerlingen kennis bij te brengen die zij nodig hebben voor hun toekomst.
 • Onze leerlingen twee jaar de tijd te geven om een definitieve route binnen de mavo opleiding te kiezen en zo de kansengelijkheid binnen het onderwijs te bevorderen.
Antoniusmavo XL is een school waar ‘Kennen, Kunnen en Kiezen’ centraal staat!

Ons onderwijs

 • Ons onderwijs kenmerkt zich door:
 • Positieve, uitdagende aanpak;
 • Leren en doen;
 • Persoonlijk onderwijs met je eigen leerroute: havo (in 5 of 6 jaar) of mbo;
 • Flexrooster met studiewerktijd;
 • Individuele begeleiding;
 • D&O: doen en ontdekken wat bij je past;
 • Top Talent Tijd (TTT) (keuzeprogramma);
 • Goede vakdocenten;
 • Vaardigheden voor nu en je toekomst.
Document 2022 Hoe werkt het flexrooster

Flexrooster

Wij hebben gekozen voor het flexrooster. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om voor een deel zelf de dag in te delen. Elke leerling heeft verplicht drie reguliere lessen / vakken per dag van 80 minuten en een huiswerktijd of coachuur van 40 minuten. Daarnaast plannen de leerlingen zelf minimaal 5 flexuren per week in (meer mag ook). Flexuren zijn er voor coaching, TTT (Top Talent Tijd: het cultuur- en talentprogramma), huiswerk maken en extra vakles. Als je al je uren goed benut dan heb je geen huiswerk thuis. Leerlingen leren zo zelf keuzes maken en te plannen. Uiteraard helpt de coach hierbij. 

De mbo-route en de havo-route op Antoniusmavo XL

De mbo-route

De mbo-route sluit perfect aan op het mbo. Naast kennis staan vaardigheden centraal. Je gaat leren én doen. In de onderbouw maak je kennis met de beroepsvelden, leer je vaardigheden en ben je ook praktisch bezig bij de Doe- & Ontdekblokken. In klas 3 en 4 van de mbo-route kun je naast het basisprogramma van Dienstverlening & Producten kiezen uit keuzemodules van Lifestyle en Ondernemen of Smart Technology & Design.

De havo-route

De havo-route kenmerkt zich door de focus op een 6-jarig havo-traject. De aansluiting en voorbereiding op de havo staat centraal. Door  aandacht voor havo-vaardigheden in het programma (cognitief en algemeen) werken we aan een naadloze aansluiting op het Antoniuscollege. Tijdens het traject kunnen leerlingen na 1,2 of 4 jaar overstappen naar de havo van het Antoniuscollege, na positief advies van het team en de teamleider. Stap je na 4 jaar over dan heb je alvast het mavo-diploma op zak.

Document Inschrijven TTT-blok

Top Talent Tijd (TTT)

Op Antoniusmavo XL kun je een keuze maken uit ons cultuur- en talentprogramma tijdens de TTT-flexuren. Je kunt o.a. kiezen uit: Media & Games, Looks & Styling, Sport & Move, Green Cooking en Technical Skills.

Internationalisering

Antoniusmavo XL wil leerlingen de mogelijkheid bieden zichzelf te ontwikkelen tot wereldburgers die zich niet alleen bewust zijn van het effect van hun handelen op de rest van de wereld, maar ook nadenken en leren om weloverwogen keuzes te maken waarmee zij hun steentje bijdragen aan een betere wereld. Leerlingen worden op onze school ook gestimuleerd om in actie te komen en serieus na te denken over concrete en reële oplossingen voor belangrijke problemen in de wereld. (Internationale) activiteiten zijn een speerpunt van Antoniusmavo XL. 

Wij hebben in klas 3 een Europese reis die aansluit bij o.a. de moderne vreemde talen. Momenteel hebben wij in klas 3 een uitwisseling met een Italiaanse uitwisselingspartner (Alessano) in het programma van de leerlingen opgenomen. 

Doorstroommogelijkheden

Leerlingen met een mavo-diploma stromen door naar het mbo of de havo. Door middel van loopbaanoriëntatie en -begeleiding helpen we de leerlingen een goede keuze te maken.

ICT

Informatie- en computertechnologie is niet weg te denken uit modern onderwijs. Dat geldt zeer zeker voor het Antonius. Wij stimuleren en integreren het computeronderwijs in de lespraktijk van allerlei vakken. We gebruiken naast schoolboeken digitaal lesmateriaal. De leerlingen loggen in bij de ‘uitgever’ en kunnen daar terecht voor het digitale werkboek en verbredings- of verrijkingsmateriaal. Op beide locaties kan zowel door leerlingen als medewerkers van ons wifinetwerk gebruik gemaakt worden.

Wij verwachten van onze leerlingen dat zij beschikken over een laptop. Degenen die nog geen eigen laptop hebben, kunnen deze kopen of huren via Rent Company, een bedrijf waar wij nauw mee samenwerken. Via Rent Company kunt u de laptop verzekeren tegen diefstal en schade, waarbij het bedrijf zorgt voor een leenlaptop. 

Studie- en beroepskeuze

Het is voor elke leerling belangrijk de juiste studie- en beroepsrichting te kiezen. Daarom besteedt de school veel aandacht aan beroepskeuzeprocessen. Het traject van loopbaanbegeleiding begint al in de brugklas. We besteden aandacht aan het ontwikkelen van loopbaancompetenties en vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in de wereld van arbeid en beroep. Op onze school worden coachgesprekken gehouden met leerlingen waarin de loopbaancompetenties, vaardigheden en prestaties onderdeel van het coachgesprek zijn. De leerling leert reflecteren en verantwoorde keuzes te maken. Coaches en vakleerkrachten verzorgen lessen die de leerlingen bewust maken van de studiekeuzes binnen de schoolloopbaan en van de vele mogelijke vervolgstudies.

De coach begeleidt de keuze voor een vakprofiel voor in de derde klas vmbo, ondersteund door de decaan. We bezoeken in klas 2 met onze leerlingen de beroepenmanifestatie Go4it. Bij de loopbaanoriëntatie spelen de voorlichtingsdagen op de mbo-opleidingen ook een belangrijke rol. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld daaraan deel te nemen. Ook het invullen van een beroepsinteressetest kan een onderdeel zijn van het traject.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting

De toetsen voor het derde en vierde leerjaar worden aangegeven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit PTA ontvangt uw zoon of dochter aan het begin van het derde leerjaar. 

Hieronder zijn de huidige examenreglementen en PTA's als download te vinden.

PTA
Examenreglement 2022-2023
PTA
Aanvullend Examenreglement AMXL 2022-2023
PTA
PTA GLTL Cohort 2021 2023