Schoolorganisatie

Lessenverdeling

Een goed lesrooster is belangrijk voor leerlingen en docenten. We proberen voor zoveel mogelijk stabiliteit te zorgen door:

  • De lessen over de week te spreiden
  • Tussenuren te vermijden
  • Lange lesdagen te voorkomen
Document Bevorderings- en Instroomrichtlijnen

Bevorderen en zittenblijven

De bevorderingsrichtlijnen worden elk jaar geëvalueerd en mogelijk aangepast.

Buitenroosteractiviteiten

Brugklassen: kennismaking en kamp

Onze buitenschoolse activiteiten maken deel uit van ons onderwijsprogramma en daarom verwachten wij van al onze leerlingen dat zij hieraan deelnemen. Alle brugklassen hebben in de eerste schoolweek kennismakingsactiviteiten, samen met de coaches, in en om de school. Er is een programma vol educatieve, sociale en ontspannende activiteiten. In de tweede helft van het schooljaar gaan de brugklassen op brugklaskamp.

Excursies

Elk jaar zijn er excursies of activiteiten in schoolverband. Met als voornaamste doel het bevorderen van de algemene ontwikkeling, het ontwikkelen van vaardigheden en soms gaat het er vooral om elkaar te leren kennen en waarderen. Andere excursies zijn meer vakgericht en nodig voor de gekozen opleiding. In alle jaarlagen zijn er excursies.

Sportdagen

De sectie Sport en Bewegen organiseert elk jaar voor alle jaarlagen een sportdag en andere activiteiten.

Schoolfeesten

Elk jaar worden voor onze leerlingen schoolfeesten georganiseerd: een feest voor de onderbouw, of een kerstgala voor de bovenbouw en de diploma-uitreiking voor de geslaagde examenleerlingen. De feestavonden op onze locaties zijn alleen bedoeld voor de eigen leerlingen. Onze schoolfeesten zijn alcoholvrij.

Arbeidsoriëntatie en stage

Loopbaanoriëntatie vormt binnen de school een vast onderdeel van het leerprogramma. De mavo-leerlingen lopen gedurende 1 week stage in leerjaar 3. De stage heeft mede tot doel de leerlingen inzicht te geven in de betekenis van arbeid en arbeidsverhoudingen. Tijdens deze weken volgen zij (een deel van) het productieproces, komen op verschillende afdelingen en praten met de mensen die in het bedrijf of de instelling werken. Op deze manier krijgen zij een beeld van wat het werk inhoudt. Dit is een belangrijke basis voor de verdere keuze van vervolgopleiding en/of werk. De ouders worden hierover tijdig door de coach geïnformeerd.

Burgerschap en maatschappelijke stage

Vanuit de visie van de school vinden wij het belangrijk dat iedereen een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij en hiervoor verantwoordelijkheid neemt. Hoewel de maatschappelijke stage niet meer verplicht is, organiseren we elk jaar projecten en activiteiten waarbij de kinderen zich vrijwillig inzetten voor een maatschappelijk doel.